Nhọt ống tai ngoài

Nội Dung Chính 1. Nguyên nhân 2. Chẩn đoán 3. Xử trí Nhọt ống tai ngoài Nhọt ống tai ngoài là bệnh thường gặp, nhất là vào mùa hè, do…

Read more about the article Dị hình ở tai
image description

Dị hình ở tai

Nội Dung Chính 1. Dị hình vành tai 2. Dị hình ống tai Có thể gặp ở vành tai hoặc ở ống tai, 2 dị hình này cũng có thể…

Giải phẫu tai

Nội Dung Chính A. TAI NGOÀI B. TAI GIỮA C. TAI TRONG A. TAI NGOÀI 1. Vành tai Vành tai có khung là sụn, trừ phần dưới chỉ có lớp…