Giải phẫu tai

Nội Dung Chính A. TAI NGOÀI B. TAI GIỮA C. TAI TRONG A. TAI NGOÀI 1. Vành tai Vành tai có khung là sụn, trừ phần dưới chỉ có lớp…